Natura 2000 na pograniczu
Atrakcje turystyczne
Galeria
Partner projektu
Kontakt

Natura2000 na pograniczu

mapa natura 2000 Gozdnicamapa natura 2000

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia wybranych obszarów Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim i zapoznania się z innymi atrakcjami turystycznymi w tym obszarze.

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody w Unii Europejskiej, która uzupełnia dotychczasowy system obszarów i obiektów chronionych. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy, czyli tzw. różnorodności biologicznej.

Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Obszary Natura 2000 są elementem europejskiej sieci ekologicznej z naukowo potwierdzonym dobrym stanem środowiska naturalnego, a co za tym idzie są to miejsca znane w całej Europie, dobre do efektywnego biernego i czynnego wypoczynku.

To wszystko sprawia, że przyciągają one coraz więcej turystów.

Kliknij, aby pobrać KONCEPCJĘ PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

Kliknij, aby pobrać FOLDER TURYSTYCZNY

Po co Natura 2000?

- Aby chronić najcenniejszą przyrodę dla przyszłych pokoleń

- Aby żyć w czystym środowisku

- Aby zachować ginące i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i miejsc, w których można je spotkać